การบริหารอาคารชุด

Published by: 0

การบริหารอาคารชุด มีฟังก์ชั่น หรือหมวดงานที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่ง บริษัทที่มี มาตรฐานจะมีการให้บริการครบ ทั้ง 7 หมวดงาน ดังนี้

1.บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริการ
2.บริหารจัดการด้านวิศวกรรม
3.บริหารจัดการด้านบุคคล
4.บริหารจัดการด้านธุรกรรมการเงิน
5.บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย
6.บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน
7.บริหารจัดการด้านระบบข้อมูลการจัดเก็บ
Property Management

การบริหารอาคารชุด