7 หมวดงาน Property Management

การบริหารอาคารชุด มีฟังก์ชั่น หรือหมวดงานที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่ง บริษัทที่มี มาตรฐานจะมีการให้บริการครบ ทั้ง 7 หมวดงาน ดังนี้

1.บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริการ
2.บริหารจัดการด้านวิศวกรรม
3.บริหารจัดการด้านบุคคล
4.บริหารจัดการด้านธุรกรรมการเงิน
5.บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย
6.บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน
7.บริหารจัดการด้านระบบข้อมูลการจัดเก็บ
Property Management

การบริหารอาคารชุด

ความหมายสัญญาณไฟ ภายในอาคาร, คอนโด

วันนี้ทางเว็บไซต์ PSS มีบทความสาระน่ารู้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอาคาร มาฝาก
🎯สัญญาณ ไฟ Low level(ระดับน้ำต่ำ) แสดงที่ไหนควรระวัง
1.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน
2.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า
💦บริเวณตู้ที่่ไม่ต้องระวัง (เย็นใจได้)
1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำในลานจอดต่างๆ
🔥สัญญาณไฟเตือน High Level (ระดับน้ำสูง) แสดงที่ไหนต้องระวัง
1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำสำหรับ ลานจอดต่างๆ
🌈บริเวณที่ไม่ต้องระวัง แต่ต้องไปดูว่าหยุดเติม
1. ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน
ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า

Unizorn+โปรแกรม

บริหารอาคารชุด ระบบวิศวกรรมอาคาร

#บริหารคอนโด #propertymanagement #บริหารอาคาร #บริหารอาคาร💝 #บริหารอาคารชุด #unizorn
#PSS

เหตุผลใด ทำไมเราต้อง เลือกใช้ บริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, บริหารคอนโด, บริษัทบริหารอาคารสูง

เคยสงสัยกันไหมคะว่า เหตุผลใด ทำไมเราต้อง เลือกใช้ บริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, บริหารคอนโด, บริษัทบริหารอาคารสูง
นิติบุคคลอาคารชุด (Residential Juristic Person) หรือ นิติบุคคลคอนโด คือ ผู้บริหารจัดการอาคารชุดให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด , บริหารจัดการคอนโดมิเนียม
หน้าที่หลักของบริษัทนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลคอนโด, บริษัทบริหารอาคารสูง
1. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบริหารจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากลูกบ้าน เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ
2. บริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ระบบบัญชีและการเงินของนิติบุคคลมีความโปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้
3. บริหารจัดการ บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้คงอยู่ในสภาพที่ยังใช้งาน, และสร้างมูลค่า,การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เป็นตัวแทนในการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือบริษัทที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย, จ้างแม่บ้าน, คนสวน, จัดซื้อหรือปรุงปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น
5. ดูแลและตรวจสอบเรื่องข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด การออกหนังสือรับรองต่างๆ การสื่อสารกับภาครัฐ การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ
6. ทำงานร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ในการบริหารจัดการอาคารชุดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริหารคอนโด-PSSนิติบุคคลอาคารชุ-PSS
เหตุผลที่ต้อง มีบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลคอนโด
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีตัวแทนหรือตัวกลางในการกำกับดูแล
ความโปร่งใสตรวจสอบได้, ป้องกันการทุจริต
ข้อเสียกรณี โครงการที่ไม่มีการจ้างบริษัทนิติบุคคล บริหารจัดการ
ดำเนินการอย่างไม่เป็นระบบ, ไม่มีแบบแผนหรือระเบียบ
ขาดการตรวจสอบกำกับดูแล
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต

บทบาทบริษัทบริหารอาคารชุด, บริษัทบริหารอาคารสูง

ในปัจจุบันที่อาศัยที่เป็นในรูปแบบอาคารสูงมีการก่อสร้างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในของคนในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน ซึ่งในการพักอาศัยในอาคารคอนโด ที่มีจำนวนผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันจำนวนมาก ย่อมต้องมีกฎระเบียบต่างๆ เพราะ ผู้พักอาศัยก็เปรียบเสมือนเจ้าชองอาคารคอนโด นั้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมากย่อมต้องมี รูปแบบการยริหารจัดการ ซึ่งการบริหารจัดการในลักษณะนี้ จะต้องอาศัยทีมงานบริหารบริษัทบริหารอาคารเข้ามาบริหารจัดที่ต้องมีการจัดตั้ง ตามระเบียบข้อกฏหมาย

บริษัทบริหารอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารสูง  จึงมีบทบาทควาสำคัญอย่างมาก

เปรียบเสมือนทีมบริหารที่เข้ามาช่วย ทำหน้าที่ดูแล ควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง ระบบวิศวกรรมอาคาร งานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สภาพแวดล้อมของโครงการให้คงอยู่ในสภาพที่ดี น่าอยู่อาศัย มีระบบระเบียบ และยังเป็นเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว

รวมถึงการกำกับดูแล กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พักอาศัย ได้รับการบริการ ดูแลบริหารจัดการด้วยการเข้าใจลูกบ้านและแก้ปัญหาได้ชัดเจน  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นที่พึงพอใจ รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายทั้งทวงหนี้เก็บค่าส่วนกลางตรงตามเป้าหมาย

Rent Property

นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ของลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่ในอาคาร ดูแลจัดการด้านความปลอดภัย จัดเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ยิ่งในปัจจุบันที่มีเรื่องไวรัส โควิ 19 แพร่ระบาด ทีมบริหารอาคารต้องวางมาตรการแผนร่วมกับลูกบ้านผู้พักอาศัย รวมถึงจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สร้างสังคมสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ ทำให้ผู้พักอาศัยรู้สึกพึงพอใจ สร้างความมั่นใจ และเชื่อถือในตัวโครงการเพิ่มขึ้น

CCTV,Access Control

 

ซึ่งในหนึ่งอาคาร มีทั้งรายได้และรายจ่ายต้องมีทีมบริษัทเข้ามาช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้ เพราะจะต้องนำใช้บริหารจัดารสำหรับผู้พักอาศัยซึ่ง เป็นงานที่ยากดังนั้น ต้องได้บริษัทบริหารอาคาร ที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณค่ามาตรฐาน รวมถึงต้อง มีทีมงานที่มีประสบการณ์