ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน

Published by: 0

วันนี้ทางเว็บไซต์ PSS มีบทความสาระน่ารู้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอาคาร มาฝาก
🎯สัญญาณ ไฟ Low level(ระดับน้ำต่ำ) แสดงที่ไหนควรระวัง
1.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน
2.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า
💦บริเวณตู้ที่่ไม่ต้องระวัง (เย็นใจได้)
1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำในลานจอดต่างๆ
🔥สัญญาณไฟเตือน High Level (ระดับน้ำสูง) แสดงที่ไหนต้องระวัง
1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำสำหรับ ลานจอดต่างๆ
🌈บริเวณที่ไม่ต้องระวัง แต่ต้องไปดูว่าหยุดเติม
1. ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน
ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า

Unizorn+โปรแกรม

บริหารอาคารชุด ระบบวิศวกรรมอาคาร

#บริหารคอนโด #propertymanagement #บริหารอาคาร #บริหารอาคาร💝 #บริหารอาคารชุด #unizorn
#PSS